Volnys Trafikskola

Öppettider Kontoret: Vardagar 12.30-15.00 eller inbokad tid.  Tel 0980-310 554
Volnys Trafikskola

Köpvillkor

Följande villkor gäller för Volnys Trafikskola AB:s försäljning i Sverige.

 • 1 Beställning mm

Beställning av en vara eller tjänst sker på vår hemsida eller via telefon eller i receptionen på Volnys Trafikskola AB. Om du beställt via hemsidan och betalt skickar vi en orderbekräftelse till dig.

 • 2 Priser

Priserna anges i svenska kronor och inkluderar moms om inget annat anges. Priset på varan/ tjänsten är det som anges på webbplatsen eller på trafikskolan på beställningsdagen. Eventuell fraktkostnad tillkommer se under §4

 • 3 Betalning

Betalning görs i samband med beställningen, vilket innebär att du betalar din order direkt via kontokort (Visa eller Mastercard), eller swish. Vi samarbetar med Nets. Eventuell delbetalning kan ske via Resursbank.

 • 4 Leverans och fraktkostnad

Du får dina varor inom 3–7 arbetsdagar efter att vi fått din beställning. Vi svarar inte för dröjsmål som beror på hinder utanför vår kontroll (force majeure). Vi levererar endast inom Sverige. För varor som inte levereras över Internet tillämpar vi enhetsfrakt på 75 kr per order.

 • 5 Paket som inte hämtas ut

Hämtar du inte ut ditt paket så skickas det tillbaka till oss. Vi tar då ut en avgift på 150 SEK för att täcka de kostnader vi haft i samband med det outlösta paketet. Ej uthämtade varor/tjänster betraktas inte som utnyttjande av ångerrätten. Om du inte meddelar oss annat inom 14 dagar från det att varan återkommit till oss upphör/annulleras köpet. Eventuell återbetalning sker med samma betalningsmetod som vid köpet, dvs. genom insättning på det kort som du använde vid köpet.

6 Ångerrätt / Retur (gäller endast distansavtal)

 • 1. Du har rätt att frånträda detta avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar, från det att du, eller någon annan som du angett, mottagit varan. Gäller avtalet flera varor som ska levereras var för sig, räknas ångerfristen från leverans av den sista varan. Gäller avtalet däremot återkommande leverans av varor under en viss tid, räknas ångerfristen från den dag då den första varan levereras.
 1. För att utnyttja din ångerrätt ska du innan ångerfristen löpt ut skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet. Meddelandet kan skickas per post eller e-post till den adress som anges i slutet av dessa köpevillkor. Gör du inte detta har du inte längre rätt att ångra ditt köp. På Konsumentverkets hemsida, www.konsumentverket.se, finns ett standardformulär som kan användas vid utövande av ångerrätten.

  3. Om du utövat ångerrätten ska du utan dröjsmål och senast 14 dagar efter den dag då du meddelade oss om ditt beslut att frånträda avtalet återsända köpt vara. Varan/varorna ska returneras till adressen Volnys Trafikskola, Reenstiernagatan 14 B, 981 39 KIRUNA. Vid retur/ångerköp krävs följesedel, kvitto eller ordernummer. Retur får inte ske mot postförskott. Du ska betala kostnaden för återsändandet av varan.

  4. Vid transport av varan från dig till oss står du risken för varan. Detta innebär att om varan kommer bort eller skadas under transporten till oss ansvarar du för detta. Du är också ansvarig för varornas minskade värde till följd av annan hantering än vad som är nödvändig för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.

 2. Om du frånträder avtalet kommer alla betalningar du gjort att återbetalas, med undantag för extra leveranskostnader på grund av att du valt ett annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder. Återbetalning sker med samma betalningsmetod som vid köpet. Detta innebär att vi sätter tillbaka köpesumman, med eventuella avdrag enligt ovan, på samma kort som du använde vid köpet. Återbetalningen sker inom 14 dagar från det att vi mottagit din retur eller du på annat sätt visat att varan sänts tillbaka.

  6. Gäller avtalet en utbildningstjänst tillämpas STR:s praxis angående ersättning och återbetalning vid avbeställning mm. Du finner denna praxis på www.str.se. Du har rätt att frånträda ett avtal om utbildningstjänst utan att ange något skäl inom 14 dagar från det att avtalet ingicks. Se ovan i punkt 2 hur du går tillväga för att frånträda avtalet.

Om ångerrätten utövas efter det att tjänsten med ditt samtycke har påbörjats har trafikskolan rätt till ersättning med en proportionell andel av det avtalade priset för den del av tjänsten som utförts.

 • 7 Avbeställning

Förutsatt att beställning av varan inte skickats iväg har kund möjlighet att avbeställa, utan kostnad, hela eller viss del av beställning av genom att kontakta oss per telefon under skolans öppettider. Gäller avtalet utbildningstjänst tillämpas STR.s praxis
https://www.str.se/om-oss/om-str/styrdokument/policys-praxis/

 • 8 Behandling av personuppgifter

När du beställer en vara eller tjänst på vår hemsida eller på skolan kommer Volnys Trafikskola AB behandla och lagra de personuppgifter som du lämnar i samband med beställningen. Uppgifterna kommer att användas för administration av din beställning.

 • 9 Reklamation

Om en vara är felaktig, felexpedierad eller transportskadad skall du så snart som möjligt kontakta oss då du enligt konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen måste reklamera inom skälig tid från det att du upptäckte felet. Vidare gäller enligt dessa lagar att reklamation som huvudregel aldrig kan ske senare än tre år från det att varan har mottagits eller tjänsten avslutats. Vid övriga reklamationer tillämpar vi STR:s reklamationspolicy. Se https://www.str.se/om-oss/reklamationsnamnd/

 • 10 Tvist

Skulle det uppstå en tvist mellan parterna som inte kan lösas på plats, tillämpas STR:s reklamationspolicy.

Kontaktuppgifter

Volnys Trafikskola AB
Reenstiernagatan 14 B
981 39 Kiruna
Tel. 0980-310554
Org. nr. 559136-8427

info@volnys.se
www.volnys.se