Loading Laddar...
 

Köpvillkor

Följande villkor gäller för Volnys Trafikskola AB:s försäljning i Sverige över Internet till konsument.

Kontaktuppgifter:
Organisationsnummer: 559136-8427
Volnys Trafikskola AB, Hjalmar Lundbohmsvägen 44, 981 31 Kiruna 
0980-310 554
info@volnys.se
www.volnys.se

Köpvillkor

Beställning av en vara eller tjänst sker på vår hemsida. Betalning görs i samband med beställningen och med kontokort. Kontokort innebär att du betalar din order direkt via kontokort (Visa eller Mastercard). Vi samarbetar med DIBS Payment Services. När du beställt och betalat skickar vi en orderbekräftelse till dig. För att handla måste du vara över 18 år. Är du ännu inte 18 år måste du ha målsmans tillstånd för att få handla.

Priser

Priserna anges i svenska kronor och inkluderar moms om inget annat anges. Priset på varan/tjänsten är det som anges på webbplatsen på beställningsdagen. Vi reserverar oss mot uppenbart felaktiga priser. Vi förbehåller oss också rätten att ändra priser och sortiment utan särskilda notiser om detta.

Leverans och frakt

Du får dina varor inom 3-5 arbetsdagar efter det att vi fått din beställning. Vi svarar inte för dröjsmål som beror på hinder utanför vår kontroll (force majeure). Vi levererar endast inom Sverige. För varor som inte levereras över Internet tillämpar vi enhetsfrakt på 75 kr per order.

Paket som inte hämtas ut

Hämtar du inte ut ditt paket alls, så skickas det tillbaka till oss. Vi tar då ut en avgift på 100 kr för att täcka de kostnader vi har i samband med det outlösta paketet. Om du inte meddelar oss annat inom 14 dagar från det att varan återkommit till oss upphör annulleras köpet. Du kommer då att återfå vad du betalat, med avdrag för nyss nämnda kostnader. Återbetalning sker med samma betalningsmetod som vid köpet, dvs genom insättning på det kort som du använde vid köpet.

Ångerrätt/retur

Som konsument har du alltid 14 dagars ångerrätt på en vara/tjänst köpt på distans enligt distansavtalslagen. Det innebär att om du har köpt kursmaterial via webbplatsen har du rätt att frånträda köpet. För att kunna frånträda ditt köp måste du meddela oss inom 14 dagar från det att du mottagit kursmaterial och snarast på egen bekostnad sända tillbaka kursmaterialet i samma skick du mottagit den. Varan/varorna ska returneras till Volnys Trafikskola AB, Hjalmar Lundbohmsvägen 44, 981 31 Kiruna. Så snart vi har fått tillbaka materialet betalar vi tillbaka ordervärdet (fraktkostnad ersätts ej) till det konto från vilket inbetalning gjordes. Ångerrätten gäller endast om varan hålls i väsentligen oförändrat skick. Gäller avtalet köp av tjänst sker återbetalning senast 14 dagar från den dag vi tog emot meddelandet om att avtalet frånträtts. Om ångerrätten utövas efter det att tjänsten med ditt samtycke har påbörjats har trafikskolan rätt till ersättning med en proportionell andel av det avtalade priset för den delen av tjänsten som utförts.

Avbeställning

Förutsatt att beställning av vara inte skickats iväg har du möjlighet att avbeställa hela eller viss del av beställning av varor genom att kontakta oss per telefon. Gäller avtalet utbildningstjänst tillämpas STR:s praxis angående ersättning och återbetalning vid avbeställning m.m. Du finner denna praxis på www.str.se .

Behandling av personuppgifter

I samband med att du beställer en vara eller tjänst på vår hemsida godkänner du att Volnys Trafikskola AB registrerar och elektroniskt lagrar de personuppgifter som du lämnar i samband med beställningen. Uppgifterna kommer att användas för administration av din beställning.

Reklamation

Om en vara är felaktig, felexpedierad eller transportskadad ska du så snart som möjligt kontakta oss. Vid övriga reklamationer eller klagomål ska du vända dig till ansvarig på trafikskolan. Om du inte blir nöjd med trafikskolans hantering har du som elev vid en STR ansluten trafikskola möjlighet att pröva ärendet i STR:s reklamationsnämnd.
www.str.se/reklamation. Enligt konsumentköplagen (1990:932) och konsumenttjänstlagen (1985:716) gäller att reklamation som huvudregel aldrig kan ske senare än tre år från det att varan har mottagits eller tjänsten avslutats.

Lagval och forum

Svensk rätt ska tillämpas på samtliga köp enligt dessa avtalsvillkor. Skulle det uppstå en tvist mellan parterna som inte kan lösas på plats, kan tvisten prövas i domstol (tingsrätt). Kunden (eleven) kan även vända sig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller STR:s reklamationsnämnd (gäller endast kunder på en STR ansluten trafikskola).