Loading Laddar...
 

Körlektion

Personbilsutbildningen består av:

  • Grunder:
    Du får lära dig manövrera bilen på ett säkert och miljövänligt sätt. Du lär dig behärska bilen både på plan mark och i lutning samt att backa. Du kör i mindre trafikerade områden.
  • Stadstrafik: 
    Du lär dig avsökning och att tillämpa trafikregler samt samarbeta med andra trafikanter med mer trafik och högre svårighetsgrad.
  • Landsväg och särskilda förhållanden:
    Du lär dig avsökning och att tillämpa trafikregler på mindre och större landsväg, halt väglag och mörker samt samarbete med andra trafikanter.

Hur en lektion går till:  Våra lektioner är 50 minuter

Varje körlektion (utom möjligen den första) börjar med en översyn av var du befinner dig i din personliga utbildningsplan. Därefter kommer din lärare att ha en kort genomgång av dagens övningar och du får en möjlighet att värdera din egen förmåga att genomföra övningen.

En körövning kan vara instruerad eller tillämpad. Din lärare kommer också ge ett klart mål för övningen som du sedan kan jobba mot. När du och din lärare anser att målet för övningen är uppnått så avslutas övningen med tillämpning. Det innebär att du nu självständigt ska visa att du behärskar de inlärda momenten. Därefter fortsätter du på nästa moment.

Varje moment är indelat i delmoment som till sin omfattning är väldigt olika. Därför kan det skilja väldigt mycket när det gäller hur lång tid vart och ett av de 15 momenten tar. En del är enkla och går snabbt, andra är svåra och tar längre tid.

Övningarna går lättare om du är väl förberedd inför körlektionerna. Har du gjort din läxa eller gått på teorilektionerna så kommer varje övning i bilen bli lättare att genomföra.

Varje körlektion avslutas med att du och din lärare gemensamt fyller i ditt utbildningskort och nu kan du stämma av resultatet med den värdering du gjorde i början av lektionen. Du får läxa till nästa körlektion och du får med dig tips för fortsatt träning hemma.

Var noga med att stämma av dina resultat mot din egen utbildningsplan. Genom att följa den så slipper du onödiga överraskningar när det gäller hur många lektioner det kommer att ta för just dig att ta körkort.